Trenutno upravljamo s 18 letali.
Naša flota lahko zadovolji vse vaše potrebe.

217 000
prepeljanih potnikov v letu 2019
467
število obiskanih letališč
90
minut - povprečna dolžina leta
Flota