Varnost in zanesljivost

Varnost in zanesljivost po našem mnenju nista posledica zakonodajnega nadzora ali predpisov, ampak kulture podjetja in osebne predanosti vsakega zaposlenega. Skozi leta je to postalo del našega DNK-ja. Zelo smo ponosni na kakovost naših storitev.

Naše prednostne naloge:

Varnost potnikov

Varno izvajanje operacij

Zanesljivost

Oznaka, IOSA

IOSA (IATA Operational Safety Audit) je registracija zasnovana s strani International Air Transport Association (IATA). Pričel je veljati leta 2003 in združuje 1200 standardov in priporočenih dobrih praks od ICAO (International Civil Aviation Organisation), FAA (Federal Aviation Administration) in EASA (European Union Aviation Safety Agency).